Agar hozir (biron narsani) bilmasalaring, uyat emas! Kurslarga boringlar, 2-3 oymi, o'rganinglar. Agar bugun o'rganmasak, ertaga kech bo'ladi!

Ustod debdirkim: — Bitta qorin g‘ami bilan Qunni kech qilmoq og‘ir. Hammaning ko‘ngli shu bo‘lsa, Dunyo oxir bo‘pti, oxir!

O`rganish hech qachon kech emas.

Kech qabul qilingan to'g'ri qaror xatodir.

Sening ezgu ishing hech qachon juda erta qilingan bo‘lmaydi, chunki qachon juda kech bo‘lishini sen hecham bilmaysan.

“Mana Buyuklar” kanali