Biror ishni boshlasang, oxiriga yetkazmay tashlab ketma.

“Mana Buyuklar” kanali