Sharoit qancha yomon bo‘lsa, harakatni shuncha kuchaytir.

“Mana Buyuklar” kanali