Haqiqat mantiq ilmidan talab qilinsin! Ichki quvvatlarning ta’sirlari va ta’sirlanishlari takrorlanaversa, ular uchun kuchli bir malaka hosil bo‘ladi. Axloq ham shunday vujudga keladi.

G‘azab irodasi kuchli odamga ro‘para kelolmaganidek, irodasi kuchsiz odamga ham ro‘para kelolmaydi.

Ko‘pchilik bahodirlar qanchalar kuchli bo‘lmasinlar, ular hargiz o‘z jahllari va qo‘rquvlaridan ustun kela olmaydilar.

Odamlarning eng xotiri kuchlisi ularning ichidagi eng unutuvchisidir, ko‘ngillarning eng yumshog‘i salobatligiyu shafqatlisidir.

XX asrning eng kuchli ehtirosi — malaylikdir.

Qonun qudratli, biroq ehtiyoj yanada kuchliroq.

Амалий мақсадни кўзлаган кучли ақлгина дунёдаги энг мақбул ақлдир.

Sen yengil boʻlishini xohlama, sen yaxshi boʻlishini xohla. Sen muammolarning kamayishini istama, mahorating kuchliroq boʻlishini ista. Sen kamroq eʼtirozlar boʻlishini xohlama, sen donoroq boʻlishni xohla.

Omon qolish (yoki zamon bilan hamnafas bo'lish) kuchli, aqlli insonlarga emas, o'zgarishlarga tez ko'nikadigan insonga hosdir.

Ma’nan boy inson omma qarshisida hamisha kuchlidir.

“Mana Buyuklar” kanali