Haqiqat mantiq ilmidan talab qilinsin! Ichki quvvatlarning ta’sirlari va ta’sirlanishlari takrorlanaversa, ular uchun kuchli bir malaka hosil bo‘ladi. Axloq ham shunday vujudga keladi.

Ko‘pchilik bahodirlar qanchalar kuchli bo‘lmasinlar, ular hargiz o‘z jahllari va qo‘rquvlaridan ustun kela olmaydilar.

G‘azab irodasi kuchli odamga ro‘para kelolmaganidek, irodasi kuchsiz odamga ham ro‘para kelolmaydi.

Odamlarning eng xotiri kuchlisi ularning ichidagi eng unutuvchisidir, ko‘ngillarning eng yumshog‘i salobatligiyu shafqatlisidir.

Qonun qudratli, biroq ehtiyoj yanada kuchliroq.

XX asrning eng kuchli ehtirosi — malaylikdir.

Bizning farzandlarimiz bizdan ko'ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo'lishlari shart.

Omon qolish (yoki zamon bilan hamnafas bo'lish) kuchli, aqlli insonlarga emas, o'zgarishlarga tez ko'nikadigan insonga hosdir.

Амалий мақсадни кўзлаган кучли ақлгина дунёдаги энг мақбул ақлдир.

Sen yengil boʻlishini xohlama, sen yaxshi boʻlishini xohla. Sen muammolarning kamayishini istama, mahorating kuchliroq boʻlishini ista. Sen kamroq eʼtirozlar boʻlishini xohlama, sen donoroq boʻlishni xohla.

Ma’nan boy inson omma qarshisida hamisha kuchlidir.

“Mana Buyuklar” kanali