Doimo kulib turuvchi erning xotini dunyoda eng yaxshi xotindir.

Сенинг кулиб туришингни истайдиган ягона одам сураткашдир. Лекин уям бунинг ҳақини олади.

“Mana Buyuklar” kanali