Odobidan mahrum bo‘lgan Allohning lutfidan ham mahrum bo‘lur.

Ochko‘zni mahrum, dunyoparastni g‘amgin ko‘rdim. Eng yaxshi savol-javobni kishining o‘z nafsi bilan hisoblashishda, oqilni oxiratga, johilni dunyoga intilishda ko‘rdim. Nafsni sharmandalik va do‘zax sari (odamlarni) haydashda ko‘rdim.

Ba'zilar o'zlarining kam gapirmasliklari tufayli ilmdan mahrum qoladilar

“Mana Buyuklar” kanali