Qalbaki maqtash haqoratlashdir, poydevorsiz qurilgan bino qulaydi.

Agar kishiga hammavaqt “cho‘chqasan” deyilaversa, darhaqiqat, oxir-oqibatda u hurillab yuboradi

“Mana Buyuklar” kanali