Haq yo‘linda kim senga bir harf o‘qitmish ranj ila, Aylamak bo‘lmas ado, oning haqin yuz ganch ila.

Aslida, hayotda biror maqsad bilan yashashning o‘zi — baxt. Maqsadsiz yashash shunday ko‘rgilikki, u hech kimning boshiga tushmasin! Kishida maqsad bo‘lsa, unga erishish yo‘lida kurashish, mashaqqat chekish, ta’na-dashnomlar eshitib kuyib-yonib yurish ham — baxt.

Do'stlik nishonasi balolardan, ofatlardan, mashaqqatlardan xursand bo'lish emasmi? Do'st oltin kabidir. Balo esa olovga o'xshaydi. Asl oltin olov ichida sof holga keladi.

Pessimist har imkoniyatda mashaqqat ko‘radi, optimist har mashaqqatda imkoniyat ko‘radi.

Kimki adovatu xusumatni eksa, albatta u tashvishu mashaqqat o‘radi.

Sening qilayotgan ishlaringdan dushmaning ogoh bo‘lib, ulardan ko‘z yumishi senga ilon chaqqandan ko‘ra ham zararli va mashaqqatli bo‘ladi.

Ko‘p so‘zlar borki, ular seni jangu jadalga solib, halokatga giriftor qiladi yoki ulardan qaytarsa ham yelka chuquringni gul kabi qizargan holga keltirgandan keyin qaytaradi (ya’ni ko‘p mashaqqatlardan keyin).

Tahsil olish mashaqqatini tortgan odam johillik kasaliga duchor bo’lmaydi.

Kishi o‘ziga biror mashaqqatni olmasa, boshqaninng ko‘nglini ololmaydi.

Har qanday jismoniy mashaqqatga chida, qiynalganingni boshqalarga bildirma.

Ғоялар осон. Лекин уни амалга ошириш машаққат.

“Mana Buyuklar” kanali