Tabiatning buyuk kitobi matematik belgilar bilan yozilgan.

Yulduzlar hukmiga oid ilm-matematik fanlarning eng yaxshi mahsulidir.

Yozuvchi kundaligi matematikning formulalar daftariga o‘xshaydi.

Insondagi eng asl qobiliyatlardan biri-matematik fiklay olishidir.

Qiyin matematik masalani yechishni, mustahkam qal’ani zabt etishga taqqoshlash mumkin.

“Mana Buyuklar” kanali