Biz odatda boy kishilarni ko'rolmaymiz. Ularni kechani kecha, kunduzni kunduz demay mehnat qilganini esa hisobga olmaymiz. Uyda yotib biror bir natijaga erishib bo'lmaydi buni esingizdan chiqarmang!

Инсоннинг қадр-қиммати ўз вазифасини аъло даражада бажаришдан иборат: шунинг учун инсоннинг энг асосий вазифаси ва ўрни меҳнат билан белгиланади, инсон ўз хоҳишига меҳнат туфайли эришади.

Bir-kishining aniq maqsad sari yo‘naltirilgan qat’iyatli mehnati, ko‘pchilikning faqat istaklargagina asoslangan urinishidan nafliroqdir.

Mehnat insonda ijodiy kuch uyg‘otadi.

Muvaffaqqiyatni hech qanday siri yo'q. Shunchaki u(muvaffaqqiyat) - tayyorlanishlar, qattiq mehnatlar va xatolardan o'rganishlarning natijasidir.

Jamiyat va o‘zi uchun befoyda bo‘lishdan hamda aql-u idrokni hech qanday ish qilmaslikka sarflashdan ham ortiqroq uyatli narsa, yo‘q.

Инсон меҳнатдан тўхтаса, камолотдан ҳам тўхтайди. Чунки камолот саройининг пойдевори ҳам, девори ҳам меҳнатдир.

Kimgaki ish bo‘ldi qanoat fani, bilki, ani qildi qanoat g‘aniy.

O‘z shogirdlarida mehnatdan zavqlanish xislatlarini uyg‘ota bilgan muallim sharaflarga loyiq

Hayotda hech narsa mashaqqatli mehnatsiz qo‘lga kiritilmaydi.

Ulug‘ kishilarni mehnat yetiltiradi.

Dangasalik zangga o‘xshaydi. Narsalar ko‘p ishlash oqibatida emas, zangdan tezroq yemiriladi.

Baxt ko‘p mehnat qilganga nasib bo‘ladi.

Irfon kamolot sari ochilgan eshik, mehnat bilan erishilgan ilm.

Shon-sharaf mehnatning qo‘lida.

“Mana Buyuklar” kanali