Faqat o'zimgina o'zimning hayotimni o'zgartira olaman. Men uchun hech kim buni qilmaydi.

Ming yil o‘qisamu, mendan «nimani bilding», deb so‘rasalar, «haddimni bildim» deyman.

Men ming xil zarbani biladigandan qo'rqmayman. men bir zarbani ming marta takrorlidigandan qo'rqaman!

Men hech narsadan qo'rqmayman, nimaga deganda hayotimizni shunday relsga qo'yamizki, bu rels o'zining, oldinga maqsadi bor.Bu manzil erkinlik,ozodlik va barqaror yashash.

Men hamisha shunday faraz qilamanki, mabodo inson zoti bir daqiqa yolg'ondan to'xtab, ichidagini oshkor aytsa bormi, jamiyat shu zahoti titilib ketgan bo'ladi.

Kundan kunga o‘z-o‘zingizga takror va takroran ayting: “Men oldimga qo‘ygan maqsadimga erishaman!”

Ko'guga berardim kechqurun sayqal ,Boqdim unga tiniq bo'lgan bir mahal , Shuncha ko'p ko'rindi o'z aybimki ,men O'zgalar aybini unutdim tugal .

“Mana Buyuklar” kanali