Bolalar o‘z otalaridan meros qilib oladigan uch afzal narsa bor: xushmuomalalik, odob va sadoqat.

Farzandlariga mehnatsevarlikni o'rgatgan odam, ularga meros qoldirgandan ham ko'ra yaxshiroq ta'minlaydi.

“Mana Buyuklar” kanali