Қайси бир миллатнинг она тили ўз ҳожатини ўтаёлмай, бошқа ёт тиллар олдида мағлубиятга учраб тиз букар экан, ундай миллат кўп узоқламаёқ, инсоний ҳуқуқларидан ажраган ҳолда ҳаёт дафтари устига инқироз қалами чекилиши шубҳасиздир. Ундай миллатлар ёлғизгина Ватанларидан эмас, балки бутун борлиғи билан тарих юзидан йўқолишга мажбур бўладилар.

Men o‘z millatim va milliy jamoam sha’nini ko‘tarib maydonga chiqish, ayni shu maqsadda ismim yoniga «jahon chempioni» degan nomni qo‘shib qo‘ymoqchiman.

Adabiyotning o‘suvi — millatning o‘suviga garov va millat kamolini ko‘rsatuvchi oyna.

O‘z millatining tilini, urf-odatlarini, turmush tarzini bilmaydiganlarning baxti nuqsonlidir.

Qomus millatning nomusidir.

«Millatim millatim!» deya uzzukun bong uradigan, zaruriyat tug‘ilganda pisib, g‘oyib bo‘lib qoladiganlar - podani qushxonaga boshlab o‘zi qochib qoladigan echki zotlardir.

“Mana Buyuklar” kanali