O’z vaqtida qilinmagan ish muammoga aylanadi.

Qarama-qarshi fikrlar o‘rtasida haqiqat yotadi deydilar. Bo‘lmagan gap! Ular o‘rtasida muammo yotadi.

Muammolarning muammosi — odam. Odamni chinakamiga aks ettirar ekansan, uning qilmish-qidirmishlaridan muammolar kelib chiqaveradi. O‘sha muammolarni hal etish esa... sening ishing emas: uni hayot hal etadi va pirovardi, o‘sha “hal etilish” jarayoni yana adabiyotda aks etishi mumkin.

Moliyaviy ikki muammo bor: biri - uning yetishmasligi, ikkinchisi esa - uni juda ham ko'pligi. Qaysi birini tanlagan bo'lar edingiz?

Inson jahon muammolarini hal qilish uchun tug‘ilmagandir, balki?

Muammolar aqlli insonlarni chora ko'rishga, Nodonlarni esa tushkunlikka tushishga undaydi.

“Mana Buyuklar” kanali