Ba'zan muammolar muammo nima ekanligini aniqlaydi.

Tarixni o‘rganing, jamiyatdagi barcha muammolarning yechimi tarixda mavjud.

Notog'ri qaror chiqarish balki yomondir, lekin biror qarorga kela olmaslik undanda yomon.

The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity. The fears are paper tigers. You can do anything you decide to do. You can act to change and control your life; and the procedure, the process is its own reward.

Katta muommolarni hal qilish, kichik muommolarni hal qilishga qaraganda osonroq.

I love you the more in that I believe you had liked me for my own sake and for nothing else.

Muommolar to'xtash belgisi emas, ular ko'rsatmalardir.

“Mana Buyuklar” kanali