Ba'zan muammolar muammo nima ekanligini aniqlaydi.

Notog'ri qaror chiqarish balki yomondir, lekin biror qarorga kela olmaslik undanda yomon.

Tarixni o‘rganing, jamiyatdagi barcha muammolarning yechimi tarixda mavjud.

The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity. The fears are paper tigers. You can do anything you decide to do. You can act to change and control your life; and the procedure, the process is its own reward.

I love you the more in that I believe you had liked me for my own sake and for nothing else.

Katta muommolarni hal qilish, kichik muommolarni hal qilishga qaraganda osonroq.

Muommolar to'xtash belgisi emas, ular ko'rsatmalardir.

“Mana Buyuklar” kanali