Dedilarki, ko‘zdan yiroq ko‘ngildan yiroq. Dedimki, ko‘ngildagi ko‘zdan yiroq bo‘lsa ne naf?

Naf’ing agar xalqqa beshakdurur Bilki, bu naf’ o‘zungga ko‘prakdurur.

Kimdaki bir yaxshi xislat ko‘rsang undan ajramaginki, albatta, uning barokotidan senga ham naf yetadi.

“Mana Buyuklar” kanali