Insonning haqiqiy fazilati kerak bo‘lgan chog‘ida, uni ish bilan ko‘rsatib, ishda isbotlagan taqdirdagina namoyon bo‘ladi.

Har bir inson o'zining ichki dunyosining aksidir. Inson o'ylaydigan narsa, hayotida namoyon bo'ladi.

Муҳаббат - шахсий ҳаётимизни безайдиган, унга самара бағишлайдиган ноёб гул; у ҳам барча гуллар каби очилиб, кўкка интилган сайин энг афзал томонларини намоён қила бориш керак.

Odamning kimligini hokimiyat namoyon qiladi.

“Mana Buyuklar” kanali