Biz odatda boy kishilarni ko'rolmaymiz. Ularni kechani kecha, kunduzni kunduz demay mehnat qilganini esa hisobga olmaymiz. Uyda yotib biror bir natijaga erishib bo'lmaydi buni esingizdan chiqarmang!

Yaxshi va yomon xulqning hammasi sharoit, tarbiya, odatlanish natijasida vujudga keladi. Yaxshi xulqqa ham odat tufayli erishiladi.

Bilginki, agar g‘azab tez o‘tib ketsa, uning surati hayolda takrorlanmaydi va yo‘q bo‘lib ketadi, natijada kek hosil bo‘lmaydi.

Бефойда иш натижа бермас.

Jinnilikning haqiqiy ta'rifi - boshqa bir natija umid qilib, bitta narsani qayta-qayta takrorlashdir

“Mana Buyuklar” kanali