Xijolat va tortinchoqlik qayg‘u va yomonlik tufayli tinchlikning buzilishidir. Bundan inson o‘zining o‘tmishi, hozirgi payti va kelajakdagi mavqei qanday bo‘lishidan qat’i nazar, o‘zini o‘zi koyiydi.

Bargi daraxton sabz dar nazari hushyor, Har varaqash tabiati ro`zg`or

Qanoat deb, o‘ziga kifoya qiladigan narsaga erishishga aytiladi; buni bo‘shashganlik ham deyishadi. Qanoat kamtarlik va uncha-muncha narsani nazarga ilmaydigan xislat bilan hirs o‘rtasida bo‘ladi.

Kimning kalomi hikmat bo‘lmasa, u lag‘vdir (foydasiz), kimning sukuti tafakkur bo‘lmasa, u sahvdir (yanglish), kimning nazari ibrat bo‘lmasa, u lahvdir (o‘yindir).

Фақирларга паст назар билан қараманг, чунки улар жаннат қиролларидир.

Баъзилар ибтидога боқса, бошқалар интиҳога назар соладилар

Har qanday narsaga har tomonlama nazar sol – foydasini ham, zararini ham ko‘r.

“Mana Buyuklar” kanali