Qanoat deb, o‘ziga kifoya qiladigan narsaga erishishga aytiladi; buni bo‘shashganlik ham deyishadi. Qanoat kamtarlik va uncha-muncha narsani nazarga ilmaydigan xislat bilan hirs o‘rtasida bo‘ladi.

Bargi daraxton sabz dar nazari hushyor, Har varaqash tabiati ro`zg`or

Xijolat va tortinchoqlik qayg‘u va yomonlik tufayli tinchlikning buzilishidir. Bundan inson o‘zining o‘tmishi, hozirgi payti va kelajakdagi mavqei qanday bo‘lishidan qat’i nazar, o‘zini o‘zi koyiydi.

Kimning kalomi hikmat bo‘lmasa, u lag‘vdir (foydasiz), kimning sukuti tafakkur bo‘lmasa, u sahvdir (yanglish), kimning nazari ibrat bo‘lmasa, u lahvdir (o‘yindir).

Фақирларга паст назар билан қараманг, чунки улар жаннат қиролларидир.

Баъзилар ибтидога боқса, бошқалар интиҳога назар соладилар

Har qanday narsaga har tomonlama nazar sol – foydasini ham, zararini ham ko‘r.

“Mana Buyuklar” kanali