Бебок ҳамдамлиққа ярамас, нопок маҳрамлиққа ярамас.

Odamlar turli-tuman bo‘ladilar, afsuski ularning aksariyati nopokdirlar.

“Mana Buyuklar” kanali