Бошни фидо айла ато қошиға, Жисмни қил садқа ано бошиға. Тун-кунингға айлагали нур фош, Бирисин ой англа, бирисин қуёш.

Quyoshning nuri axlatga tushsa ham aynimaydi, chunki u nurdir.

Har bir narsaning zangi bo‘ladi, qalb nurining zangi esa to‘yib ovqatlanishdir

Quyosh nurlarini berkitib bo’lmaganidek, haqiqatning chirog’ini ham so’ndirib bo’lmaydi.

Ки меҳр нури тенг тушар вайрону обод устина.

Ko'ngil uyini iymon nuri bilan to'ldirgan inson eng baxtiyor insondir.

Bizning san’atimiz – bu haqiqat bilan ko‘zlarning qamashishi: faqat yuzda nafrat alomati bilan orqaga tislangandagi nur haqiqatdir.

Agar sen faqat nur orqali zohir bo‘lgan narsanigina ko‘rib, ovozlar orqali yetib kelgan narsanigina eshitayotgan bo‘lsang, haqiqatda ko‘rmas va eshitmas ekansan.

“Mana Buyuklar” kanali