Дард аҳлининг нафаси бир ўтдурким, қаттиқ кўнгулни юмшатур ва қуруқ кўзни йиғлатур.

Keksaygan odam yoshlik o‘tida yonolmaydi.

Десангки, васл топай, ҳажр ўтиға ёқилакўр.

Ustod aytibdir: — Qashshoq o‘ktam kelsa, Qulga o‘t tekkani shul! Eldan himmat ketsa, Yurtga o‘t ketgani shul!

“Mana Buyuklar” kanali