Fikr agar yaxshi tarbiyat topsa, Xanjar, olmosday bo’lur o’tkir.

Ustod so‘zicha, himmat egasi to‘qqiz sifatni orzu qiladi: — Ko‘zi o‘tkir, qumquloq bo‘lsa, yuzi kulib tursa, harakatida barakat, ishi pishiq, lafzi toza bo‘lsa, ikkilanganda so‘rashdan iymanmasa, qahri qo‘ziganda oqibatini o‘ylasa, ko‘nglida adolat oftobi bo‘lsa, paytida foydani bilsa…

Qilich o‘tkir bo‘lsa-da o‘z sopini kesmagay.

“Mana Buyuklar” kanali