Faqat o'zimgina o'zimning hayotimni o'zgartira olaman. Men uchun hech kim buni qilmaydi.

Qishloq xo'jaligini tubdan o'zgartirish - bugun xayotimizni o'zgartirish demakdir.

“Mana Buyuklar” kanali