Men odobni odobsizdan o‘rgandim, chunki uning qilganlarini qilmadim.

Odob – beodobni har bir odobsizligiga sabr-toqat qilishdir.

Одобсиз ишлари-ю бузуқ хулқлари кўрина бошлаган дўстларингиздан эҳтиёткорлик билан аста-аста йироқлашиб, сўнгра тамом алоқани узингиз, яна қайта келиб қўшилмангиз.

“Mana Buyuklar” kanali