Ojiz odamlarda ko‘pincha inqilobiy e’tiqod paydo bo‘ladi; ular agar bizni boshqarishmaganda, yaxshi bo‘lardi, deb o‘ylaydilar va na boshqalarni, na o‘zlarini boshqarishga qodir emasliklarini anglab yetmaydilar. Dafna butog‘i shon-shuhratdan ko‘ra ko‘proq azob-uqubat, iztirob ramzidir.

Jazolashdan ko‘ra kechirmaklik mardlikdir. Ojiz odam kechirolmaydi. Afv etish kuchlilar fazilatidir.

Dushmanlarning hujumlari odamlarning ojiz tomonlarini bilib olishda menga yordam berdi.

Ikki kishi bahslashar ekan, ko‘proq aybdor bo‘lganni ojiz deb hisoblaydilar.

Hamma fuzaloyu fusaho, munajjimu bilimdonlarni bir chivin qanotini yaratishdan ham ojiz, boshi aylangan, nochor... o‘z ojizligi va nuqsonini tan olgan ko‘rdim...

Mo'lu ko'l , kattakon amalga mingach , Do'stini tanimas, ko'zin bosib yog'.Oshnolar yoniga xasrat-la borur ,Amaldan haydalib,ojiz qolgan chog'.

“Mana Buyuklar” kanali