Do'stlik nishonasi balolardan, ofatlardan, mashaqqatlardan xursand bo'lish emasmi? Do'st oltin kabidir. Balo esa olovga o'xshaydi. Asl oltin olov ichida sof holga keladi.

Ko‘chaning daydi itiga xoh oltindan, xoh yungdan tasma taq, baribir ko‘cha itiligicha qolaveradi.

Гар йўқтур адаб, не суд олтун унидин, Элнинг адаби хушроқ эрур олтунидин.

Ўзбек деҳқони ўз қўлига олган тупроғимиз ҳақиқатан олтин тупроқ бўлиб қолди.

Ёшлигингни асра. Дунёда ундан яхши палла йўқ. Ундан қимматли нарса ҳам йўқ! Ёшлигингни, худди олтин каби, истаган нарсага ишлатишинг мумкин.

“Mana Buyuklar” kanali