Bizning dunyomiz – bizning o‘y-qarashlarimizning aksidir: ongni o‘zgartirmay turib, bu olamni o‘zgartirish imkonsizdir.

Biz nihoyatda ko'p o'ylaymiz-u, juda oz anglaymiz.

Kelajak ongga hukmdorlik qilganlarniki.

Yangi tajriba va bilim bilan kengayib borgan ong hech qachon o‘zining eski holiga qaytmaydi.

“Mana Buyuklar” kanali