Bizning dunyomiz – bizning o‘y-qarashlarimizning aksidir: ongni o‘zgartirmay turib, bu olamni o‘zgartirish imkonsizdir.

Maʼlumki, oʻzlikni anglash, milliy ong va tafakkurning ifodasi, avlodlar oʻrtasidagi ruhiy-maʼnaviy bogʻliqlik til orqali namoyon boʻladi.

Biz nihoyatda ko'p o'ylaymiz-u, juda oz anglaymiz.

Yangi tajriba va bilim bilan kengayib borgan ong hech qachon o‘zining eski holiga qaytmaydi.

Kelajak ongga hukmdorlik qilganlarniki.

“Mana Buyuklar” kanali