Ustod aytibdir: — Elni kuch bilan itoatga ko‘ndirsang ham, Kuch bilan ilm otiga mindirolmaysan!

Har kim hodisalardan ibrat ola bilsa, boshi qattiq otga o‘xshagan bu falak unga bo‘ysuna beradi.

Yemsiz ot dovon osholmaydi.

Агар отинг йўқтур, арпа ғамин емассан.

“Mana Buyuklar” kanali