Istak — fikrning otasi.

Bolalar o‘z otalaridan meros qilib oladigan uch afzal narsa bor: xushmuomalalik, odob va sadoqat.

Men ota bo‘ldim. Bu – hayotdagi ulkan o‘zgarish pallasi. Otalik hayotga boshqacha boqishingni ta’minlaydi. Endi farzandim – mening hamma narsam.

Oltmishga kirgan otadan osh so‘rama.

Taniqligu sharafing otangdandir, mehribonlik, mushfiqlik onangdandir.

Ustod aytibdir: — Ota-onangni tirik kuydirib, bedarak ketma; Ketsang… Manzil tut, muqim tur, nazardan yitma!

Kim otasini va onasini la’natlasa, uning o’zi ham la’natlangandir.

“Mana Buyuklar” kanali