Ko'z yoshlar, ko'ngil otashini sundirmoq uchun oqar.

“Mana Buyuklar” kanali