Qalb oynasining sof bo‘lishi, xunukdan go‘zalni ajarata olishi uchun kerak.

Oyna - mening eng yaqin do‘stim, chunki yig‘layotganimda u hech qachon kulmaydi.

Yaxshi do‘sti borning oynaga ehtiyoji yo‘qdir.

Adabiyotning o‘suvi — millatning o‘suviga garov va millat kamolini ko‘rsatuvchi oyna.

“Mana Buyuklar” kanali