Фақирларга паст назар билан қараманг, чунки улар жаннат қиролларидир.

Анга паст эрур шоҳлиғ рифъати.

O‘zini juda past baholaydigan ayol barcha ayollarning bahosini pasaytirib yuboradi. (Nelli Makklang)

Biz agar yuqori qadriyatlarga intilmasak, pastkilar bizni ezib qo'yadi.

Ўзини жуда паст баҳолайдиган аёл, барча аёлларнинг баҳосини тушириб юборади.

Hech kim sizni ijozatingizsiz pastga ura olmaydi.

Орасталикнинг овози паст бўлади.

“Mana Buyuklar” kanali