Фақирларга паст назар билан қараманг, чунки улар жаннат қиролларидир.

O‘zini juda past baholaydigan ayol barcha ayollarning bahosini pasaytirib yuboradi. (Nelli Makklang)

Анга паст эрур шоҳлиғ рифъати.

Biz agar yuqori qadriyatlarga intilmasak, pastkilar bizni ezib qo'yadi.

Hech kim sizni ijozatingizsiz pastga ura olmaydi.

Ўзини жуда паст баҳолайдиган аёл, барча аёлларнинг баҳосини тушириб юборади.

Орасталикнинг овози паст бўлади.

“Mana Buyuklar” kanali