Umid birla ko'taribmiz bilakni, Xudovando, qabul ayla tilakni

Ayollarni o‘zimizning barcha kamchiliklarimiz bilan birga qabul qilishimiz kerak.

Komil narsa ortiqchalikni ham, kamchilikni ham qabul etmaydi.

“Mana Buyuklar” kanali