Eng katta boylik — bu qanoat.

Kishi uchun eng foydali, dilni yorituvchi narsa qanoatdir. Eng zararli va nafratli narsa hirs va g‘azabdir.

Kimgaki ish bo‘ldi qanoat fani, bilki, ani qildi qanoat g‘aniy.

Qanoat deb, o‘ziga kifoya qiladigan narsaga erishishga aytiladi; buni bo‘shashganlik ham deyishadi. Qanoat kamtarlik va uncha-muncha narsani nazarga ilmaydigan xislat bilan hirs o‘rtasida bo‘ladi.

O‘z kuchini zarur bir me’yorda ushlab turish ham qanoat sanaladi.

Boshqalarda ko‘rganni juda qattiq istamaslik ham qanoat hisoblanadi.

Ҳар қандай доноликнинг замини - сабр - қаноат.

Талабларингиз жуда юқори эканлигидан афсусланманг. Сиз билан бўлишни чиндан хоҳлаган кишилар албатта бу талабларни қаноатлантиришади

Bor narsalarga qanoat qil.

“Mana Buyuklar” kanali