Eng katta boylik — bu qanoat.

Qanoat deb, o‘ziga kifoya qiladigan narsaga erishishga aytiladi; buni bo‘shashganlik ham deyishadi. Qanoat kamtarlik va uncha-muncha narsani nazarga ilmaydigan xislat bilan hirs o‘rtasida bo‘ladi.

Kimgaki ish bo‘ldi qanoat fani, bilki, ani qildi qanoat g‘aniy.

Kishi uchun eng foydali, dilni yorituvchi narsa qanoatdir. Eng zararli va nafratli narsa hirs va g‘azabdir.

Ҳар қандай доноликнинг замини - сабр - қаноат.

O‘z kuchini zarur bir me’yorda ushlab turish ham qanoat sanaladi.

Boshqalarda ko‘rganni juda qattiq istamaslik ham qanoat hisoblanadi.

Баъзан тугаш билмаган дардлар ёмғир бўлиб устингдан ёғади. Шуни унутмаки, ранго-ранг камалак ёмғирдан кейин чиқади.

Bor narsalarga qanoat qil.

Талабларингиз жуда юқори эканлигидан афсусланманг. Сиз билан бўлишни чиндан хоҳлаган кишилар албатта бу талабларни қаноатлантиришади

Oz narsaga qanoat qilgan odam davlatmanddir, negaki, bunday qanoat uning ma’naviy boyligidan dalolat beradi.

“Mana Buyuklar” kanali