Eng katta boylik — bu qanoat.

Kimgaki ish bo‘ldi qanoat fani, bilki, ani qildi qanoat g‘aniy.

Kishi uchun eng foydali, dilni yorituvchi narsa qanoatdir. Eng zararli va nafratli narsa hirs va g‘azabdir.

Qanoat deb, o‘ziga kifoya qiladigan narsaga erishishga aytiladi; buni bo‘shashganlik ham deyishadi. Qanoat kamtarlik va uncha-muncha narsani nazarga ilmaydigan xislat bilan hirs o‘rtasida bo‘ladi.

Boshqalarda ko‘rganni juda qattiq istamaslik ham qanoat hisoblanadi.

O‘z kuchini zarur bir me’yorda ushlab turish ham qanoat sanaladi.

Ҳар қандай доноликнинг замини - сабр - қаноат.

Талабларингиз жуда юқори эканлигидан афсусланманг. Сиз билан бўлишни чиндан хоҳлаган кишилар албатта бу талабларни қаноатлантиришади

Bor narsalarga qanoat qil.

“Mana Buyuklar” kanali