Yaxshi qaror - tajriba samarasi. Tajriba esa - yomon qarorlar samarasi.

Saltanat ishlarida to‘rt narsaga amal qilgin, ya’ni: 1) kengash; 2) mashvaratu maslahat; 3) qat’iy qaror, tadbirkorlik, hushyorlik; 4) ehtiyotkorlik.

Notog'ri qaror chiqarish balki yomondir, lekin biror qarorga kela olmaslik undanda yomon.

Inson o'z-o'ziga bo'ysunishni va o'z qarorlariga itoat qilishni o'rganmog'i lozim

Келишилмай қилинган қарорда яхшилик йўқ.

Qilichga qin(g‘ilof) va yirtqich qushda o‘tkir tirnoq bo‘lishi shak-shubhasizdir (bu hikmat er kishida kerakli anjomlaru qat’iy azmu qaror bo‘lishi kerak degan ma’noni anglatadi).

Men har doim katta va muvaffaqiyatli ishni ko‘rganimda bilamanki kimlardur qachonlardir to‘g‘ri qaror qabul qilishgan.

“Mana Buyuklar” kanali