Дард аҳлининг нафаси бир ўтдурким, қаттиқ кўнгулни юмшатур ва қуруқ кўзни йиғлатур.

Nazariya quruq og‘ochdir, do‘stim, lekin yashnar hayot daraxti.

Quruq gapning o‘zi hech qachon dalil bo‘lolmaydi.

Oyoq bosib o‘tilmagan zinapoya aslida quruq yog‘ochdir.

“Mana Buyuklar” kanali