Nazariya quruq og‘ochdir, do‘stim, lekin yashnar hayot daraxti.

Дард аҳлининг нафаси бир ўтдурким, қаттиқ кўнгулни юмшатур ва қуруқ кўзни йиғлатур.

Quruq gapning o‘zi hech qachon dalil bo‘lolmaydi.

Oyoq bosib o‘tilmagan zinapoya aslida quruq yog‘ochdir.

“Mana Buyuklar” kanali