Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir

Donishmandlik bizga hayot so‘qmoqlarida ulug‘ saodatni hozirlab in’om etuvchi vositadir.

Muhammad payg‘ambar alayhissalomning tutgan yo‘llari mening yo‘limdir, baxtu saodatim ham, najotim ham shu yo‘ldir.

Adolat - oxiratda najot, dunyoda saodat boshidir.

To'rt narsa saodat dalilidir: to'g'ri so'z, tavoze, halol kasb-hunar, sir saqlash.

Inson yuksak kamolotga erishuv yo'lida harakat qilganidek, aqliy bilimini oshirishga ham harakat qilsa, hech shubhasiz o'zi orzu qilgan baxt-saodatga erishadi

Оилавий бахтда ҳикмат кўп. Бахтиёр оила энг биринчи ва энг кучли тарбия ўчоғи, демак, ёшларимизнинг толеи, эртанги саодатли кишилар жамиятимизнинг пойдеворидир.

Bilim bilan saodat yo’li ochiladi, shunga ko’ra, Ilmli bo’l, baxt yo’lini izla.

Bu dunyoda abadiy qolmoq mumkin emas biroq yaxshi nom qoldirmoq katta saodatdir.

Johillikdan besaodatroq nima bor?

“Mana Buyuklar” kanali