Adabiyot atomdan kuchli, lekin uning kuchini o‘tin yorishga sarf qilish kerak emas.

Ота-онам бошқа миллионлаб ота-оналар каби, топган-тут- ганларини, умрларини фарзандларининг таълим олиши ва бахтли ҳаёт кечириши учун сарф қилганликлари туфайли ҳам шу даражага етишдим.

Йигитликда йиғ илмнинг махзани, Қарилик чоғи сарф қилғил ани

Mol-mulkni behuda isrof qilish kufrona «ne’matdir», o‘ylamasdan boyligini sarflash to‘liq tanazzulga olib keladi.

Saxovat esa baxil hamda ziqnalik bilan sarf qilish o‘rtasida turadi.

Pulni o'ylab sarf qilmoq yarim foydadir.

Mol-dunyoing seni aldamasin, chunki asragan mol-dunyoing boshqalarniki bo‘ladi. Ularni sarf eta olsang, o‘sha seniki bo‘ladi.

“Mana Buyuklar” kanali