Adabiyot atomdan kuchli, lekin uning kuchini o‘tin yorishga sarf qilish kerak emas.

Ота-онам бошқа миллионлаб ота-оналар каби, топган-тут- ганларини, умрларини фарзандларининг таълим олиши ва бахтли ҳаёт кечириши учун сарф қилганликлари туфайли ҳам шу даражага етишдим.

Saxovat esa baxil hamda ziqnalik bilan sarf qilish o‘rtasida turadi.

Pulni o'ylab sarf qilmoq yarim foydadir.

Mol-mulkni behuda isrof qilish kufrona «ne’matdir», o‘ylamasdan boyligini sarflash to‘liq tanazzulga olib keladi.

Mol-dunyoing seni aldamasin, chunki asragan mol-dunyoing boshqalarniki bo‘ladi. Ularni sarf eta olsang, o‘sha seniki bo‘ladi.

Йигитликда йиғ илмнинг махзани, Қарилик чоғи сарф қилғил ани

“Mana Buyuklar” kanali