Адаб кичик ёшлиғларни улуғлар дуосиға сазовор этар

O‘zi sazovor bo‘lmagan hamdu sanoyu maqtovlarni talab qilish uyatsiz, telba odamlarning odatlaridandir.

“Mana Buyuklar” kanali