Yaxshi va yomon xulqning hammasi sharoit, tarbiya, odatlanish natijasida vujudga keladi. Yaxshi xulqqa ham odat tufayli erishiladi.

Биз кўпинча «ёшларимизнинг тарбияси бузилаётибди»,— деймиз, ҳолбуки бузуқ тарбия осмондан тушаётгани йўқ; ўтмиш қолдиғи маълум шарт-шароит бўлмаса давом этолмайди.

Kurash hayot sharoitidir: kurash tugaganda hayot ham tugaydi.

Erkak ixtiyoridan erkdan bo‘lak hamma narsani tortib olish mumkin. Har qanday sharoitda erkinlikni tanlash insonning huquqi bo‘lib qoladi.

Sharoit qancha yomon bo‘lsa, harakatni shuncha kuchaytir.

“Mana Buyuklar” kanali