Kimning aqli va shijoatini sinov tarozusida tortib ko‘rib, boshqalarnikidan ortiqroq ko‘rsam, uni tarbiya qilib, amirlik darajasiga ko‘tarar edim. So‘ngra ko‘rsatgan xizmatiga yarasha martabasini yana-da oshirar edim.

Tasodif yo‘q bu dunyoda hamma narsa yo sinov, yo jazo, yo mukofat, yo oldindan aytish

G’ayrat belgilangan maqsadga muhabbat kuchidir.

Kishini g‘azablanganda sinovdan o‘tkazmaguncha uning xulqiga ishonmang!

O‘zingni odamiylikda sinab ko‘r. Bu sinov shubhalanuvchini shubhalanishga, ishonuvchini esa ishonishga undaydi.

“Mana Buyuklar” kanali