Haqiqat va adolat bilan to‘g‘ri siyosat yurgizmagan har bir rahbar va boshliq qattiq azob-uqubat va baloga giriftor bo‘lur.

Davlatlar shoirlarning qalbida tug‘iladi, siyosatchilarning qo‘lida o‘sadi va o‘ladi.

Сиёсатда тасодифлар бўлмайди, ҳар қандай тасодиф ҳам пухта ўйланган режа асосида амалга оширилади.

“Mana Buyuklar” kanali