Tilingdan oldin qalbingni tarbiya qil. Chunki so‘z qalbdan kelib, tildan chiqadi.

Дўстингга айтадиган биринчи сўзинг унинг учун соғлиқ тиламоқ бўлсин.

To‘g‘ri so‘zlikdan ko‘ra go‘zalroq ziynatni ko‘rmadim.

Bolaga yomon so‘zlar aytishingiz uni aka-ukalari va siz bilan ham xuddi shunday muomala qilishga o‘rgatadi.

Ҳар кимки сўзи ёлғон, ёлғони зоҳир булғоч уёлғон.

“Mana Buyuklar” kanali