Tilingdan oldin qalbingni tarbiya qil. Chunki so‘z qalbdan kelib, tildan chiqadi.

Дўстингга айтадиган биринчи сўзинг унинг учун соғлиқ тиламоқ бўлсин.

Bolaga yomon so‘zlar aytishingiz uni aka-ukalari va siz bilan ham xuddi shunday muomala qilishga o‘rgatadi.

To‘g‘ri so‘zlikdan ko‘ra go‘zalroq ziynatni ko‘rmadim.

Ҳар кимки сўзи ёлғон, ёлғони зоҳир булғоч уёлғон.

“Mana Buyuklar” kanali