Odamlarni o'qitmay turib urushga jo'natish-ularga sotqinlik qilishning o'zginasi

Тенглик ҳукм сурган жойда сотқинлик, алдамчи эҳтирослар, ғам-ғусса бўлмайди.

“Mana Buyuklar” kanali