Яхши кишилар бирла тутар бўл суҳбат, То бергай амон шарирдин ул суҳбат.

Suhbat borki, keskir qilichga o‘xshar, bo‘stonni, ekinni kesib bichar. Suhbat borki, bahorga o‘xshar, har tomonni yashnatib, son-sanoqsiz mevalar tugar.

Ижтимоий тармоқлар билим манбаси эмас, у фақат мутолаа воситаси холос. У ақлни тўлдириб қўймайди, маърифатни ўстириб қўймайди. У худди гап-гаштаклардаги суҳбатга ўхшайди. Шундай экан, китоб ўқинг, китоб!

Nikoh bahs-u munozaralar bilan bo‘linib turuvchi uzundan uzoq suhbatdir.

Sultonning xizmatida bo‘lsang ham suhbatidan o‘zingni tiy.

Og‘irchilik va g‘amginlikda qurilgan oqil suhbati bazm va ishratda o‘tkazilgan johil suhbatidan afzaldir.

“Mana Buyuklar” kanali