Ilmning avvali sukut, so’ng eshitish, so’ng yod olish, so’ng amal qilish, so’ng uni tarqatish.

Инсонни ё сўзлаш учун яхши сўзи, ёки, сукут сақлай оладиган одоби бўлсин.

Gapirishni o'rganibdimi - demak katta bo'libdi, Jim turishni o'rganibdimi - demak dono bo'libdi.

Muvaffaqiyatni sa’y-harakatda, muvaffaqiyatsizlikni esa loqaydlik va dangasalikda, baloni tilda, halovatni esa sukutda ko‘rdnm.

Ba’zan uzoqlashmoq kerak, yaqinlashmoq uchun. Ba’zan eslamoq kerak, eslanmoq uchun. Ba’zan yig‘lamoq kerak, ochilmoq uchun. Ba’zan sukut yaxshidir, tinglamoq uchun.

O‘z birodaring so‘zini sukut saqlab tinglab, uning hurmatini o‘rniga qo‘y, garchi uni eshitishga rag‘bating va mayling yo‘q bo‘lsa ham.

Dunyoni yomonlik ustida sukut saqlaganlar yakson qiladi.

Xafa bo’lganini bildirishning eng yaxshi yo’li sukut qilishdir.

Saroydagi hayot – har kim o‘ziga ajratilgan maqomga rioya qilishi va vaqti-vaqti bilan sukut saqlashi kerak bo‘lgan orkestrdir.

“Mana Buyuklar” kanali