Xulqlarning barchasi o‘z tabiati bilan go‘zal, yomon xulq-atvorlarga esa keyin erishilgan bo‘ladi.

Tabiat — yaxshilik va go‘zallikning bevosita ifodasi

Doimo olg‘a intilish – inson tabiatining asosi.

Bargi daraxton sabz dar nazari hushyor, Har varaqash tabiati ro`zg`or

Tabiatning buyuk kitobi matematik belgilar bilan yozilgan.

Har bir o‘lka va shahar aholisining ashrof-ulug‘lari va buzurglari bilan oshna tutindim. Ularning mijozlariga, tabiatiga to‘g‘ri kelgan, o‘zlari tilagan odamlarini ularga hokim qilib tayinladim.

Tabiatda bekorchi narsalar bo‘lishining o‘zi bo‘lmagan narsadir.

Ҳақиқатнинг букилмас бир табиати шуки, у фақат бир нарсани - дунёда эркин кўз очмаслик ҳуқуқини талаб қилади ва истайди. Қуёшни тасвифлаб ўтиришга ҳожат йўқ - бусиз ҳам уни зулматдан ажрата оладилар.

Daholar – tabiatning eng xavfli armug‘onlari.

Tabiatning buyukligi va oddiyligi shundaki, u o‘zining ulug‘ hodisalarini so‘zsiz kichik hodisalarda takrorlaydi.

Ilgarilari tabiati boy mamlakatlar eng badavlat mamlakatlar hisoblanardi, endilikda odamlari g‘ayratli bo‘lgan mamlakatlar — badavlat hisoblanadi.

Agar hunarmand o‘z mahorati haqida mubolag‘a qiladigan bo‘lsa, uning tabiati tamagirlikka yuz tutadi. Madrasada bahslashayotgan odamlar manmanlik ila suhbatga kirishadilar. Biri bunisini fikrini inkor etadi, boshqasi unisini. Har biri o‘z fikrini va o‘zinigina tan oladi.

Ham erur kun tabiatlar el ichra mumtoz.

Коинотда биринчи бўлиш, табиат билан бирга-бир мисли кўрилмаган олишувга киришиш – бундан ҳам ортиқроғини орзу қилиш мумкинми?

Севги ҳаётнинг буюк безагидир. У табиатни гуллаб - яшнашга, жилоланишга, ажиб қўшиқлар куйлашга, бинойи рақс тушишга мажбур этади.

“Mana Buyuklar” kanali