Xulqlarning barchasi o‘z tabiati bilan go‘zal, yomon xulq-atvorlarga esa keyin erishilgan bo‘ladi.

Bargi daraxton sabz dar nazari hushyor, Har varaqash tabiati ro`zg`or

Tabiat — yaxshilik va go‘zallikning bevosita ifodasi

Doimo olg‘a intilish – inson tabiatining asosi.

Tabiatning buyuk kitobi matematik belgilar bilan yozilgan.

Har bir o‘lka va shahar aholisining ashrof-ulug‘lari va buzurglari bilan oshna tutindim. Ularning mijozlariga, tabiatiga to‘g‘ri kelgan, o‘zlari tilagan odamlarini ularga hokim qilib tayinladim.

Tabiatda bekorchi narsalar bo‘lishining o‘zi bo‘lmagan narsadir.

Daholar – tabiatning eng xavfli armug‘onlari.

Ҳақиқатнинг букилмас бир табиати шуки, у фақат бир нарсани - дунёда эркин кўз очмаслик ҳуқуқини талаб қилади ва истайди. Қуёшни тасвифлаб ўтиришга ҳожат йўқ - бусиз ҳам уни зулматдан ажрата оладилар.

Tabiatning buyukligi va oddiyligi shundaki, u o‘zining ulug‘ hodisalarini so‘zsiz kichik hodisalarda takrorlaydi.

Ham erur kun tabiatlar el ichra mumtoz.

Коинотда биринчи бўлиш, табиат билан бирга-бир мисли кўрилмаган олишувга киришиш – бундан ҳам ортиқроғини орзу қилиш мумкинми?

Севги ҳаётнинг буюк безагидир. У табиатни гуллаб - яшнашга, жилоланишга, ажиб қўшиқлар куйлашга, бинойи рақс тушишга мажбур этади.

Ilgarilari tabiati boy mamlakatlar eng badavlat mamlakatlar hisoblanardi, endilikda odamlari g‘ayratli bo‘lgan mamlakatlar — badavlat hisoblanadi.

“Mana Buyuklar” kanali