Tarbiya-pedagogika, ya’ni bola tarbiyasining fani demakdir. Bolaning salomat va saodati uchun yaxshi tarbiya, tanni pok tutmoq, yosh vaqtida maslakni tuzatmoq, yaxshi xulqlarni o‘rgatmoq tabiblardek kabidurki, tabib xastaning badanidagi kasaliga davo qilg‘oni kabi tarbiyachi bolaning vujudidagi jahl markaziga “yaxshi xulq” degan davoni ichidan, “poklik” degan davoni ustidan berib katta qilmog‘i lozimdir.

Aqlli kishi johilga xuddi tabib bemorga xitob qilgandek xitob qilishi kerak.

Xastani Alloh davolaydi, pulini tabib oladi.

Икки кишидан яширма дардинг: Бири табиб эрур, бири - ҳамдардинг.

“Mana Buyuklar” kanali