Haqiqat mantiq ilmidan talab qilinsin! Ichki quvvatlarning ta’sirlari va ta’sirlanishlari takrorlanaversa, ular uchun kuchli bir malaka hosil bo‘ladi. Axloq ham shunday vujudga keladi.

Kimki ko‘p narsani talab qilsa va murakkablikdan huzur qilsa, bunday odam adashishlarga boshqalardan ko‘ra ko‘proq moyildir. Foydali xatodan zararli haqiqatni afzal bilaman: haqiqat, balkim, o‘zi keltirib chiqargan og‘riqni da’volaydi.

Hatto qaroqchilar to‘dasi ham to‘da bo‘lib qolishlari uchun qandaydir axloq talablariga rioya qilishlari shart.

Ҳақиқатнинг букилмас бир табиати шуки, у фақат бир нарсани - дунёда эркин кўз очмаслик ҳуқуқини талаб қилади ва истайди. Қуёшни тасвифлаб ўтиришга ҳожат йўқ - бусиз ҳам уни зулматдан ажрата оладилар.

Odamlar senga moslashishini talab qilish – kechirib bo‘lmas ahmoqlik.

Буюк одамдан биз аввало ҳақиқатга муҳаббатини талаб қиламиз.

O‘zi sazovor bo‘lmagan hamdu sanoyu maqtovlarni talab qilish uyatsiz, telba odamlarning odatlaridandir.

Ko‘pchilik odamlar haqiqatdan yiroqdir, ularning talab va da’volari yolg‘onu bo‘hton (botil)dir, ya’ni aytgan so‘zlariyu ishlari o‘zlariga muvofiqdir.

Талабларингиз жуда юқори эканлигидан афсусланманг. Сиз билан бўлишни чиндан хоҳлаган кишилар албатта бу талабларни қаноатлантиришади

Bir o‘zing yakunlashing mumkin bo‘lgan ishga yordamchi talab qilma.

Ўғри ҳаётинг ва ҳамёнинг ўртасида ихтиёр беради. Хотин эса икковини ҳам талаб қилади.

Dono odam hamma narsani o'zidan talab qiladi, nodon esa boshqalardan.

“Mana Buyuklar” kanali